Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Wetsvoorstel huurbescherming ligplaatsen ingediend

Op 11 maart 2020 heeft de regering het Wetsvoorstel huurbescherming voor huurders van ligplaatsen ingediend bij de Tweede Kamer. In dit blog na globale lezing van het wetsontwerp enkele opmerkingen over het wetsvoorstel.

Mijn laatste blog

Op 1 juli 2019 beëindig ik mijn advocatenpraktijk in Amsterdam. En kort daarna verhuis ik met mijn vrouw naar Drenthe. Een terugblik en een vooruitblik.

Wat te doen tegen huurverhoging?

Het komt regelmatig voor dat de verhuurder voor het gebruik van je ligplaats een hogere huur wil hebben dan tot nu toe betaald werd. Wat zijn dan de regels als de huurder zich daartegen wil verzetten?

Wet Verduidelijking in werking getreden – nadere uitleg

In deze VLOT-bijdrage van maart 2018 meer uitleg over de op 1 januari 2018 in werking getreden wet.

Grensgeschil

In mijn praktijk krijg ik soms te maken met een burengeschil over de precieze grens tussen twee ligplaatsen of tuinen bij ligplaatsen. Beide buren claimen het gebruiksrecht over een stuk water of tuin. Hoe los je dat op? VLOT juni 2017.

Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden

Op 1 januari 2018 zijn de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het aangepaste Bouwbesluit in werking getreden.

Informatieblad Drijvende bouwwerken

Het ministerie van BZK heeft op 21 november 2017 het Informatieblad Drijvende bouwwerken gepubliceerd. Het bevat een handzaam overzicht van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het gewijzigde Bouwbesluit zoals beide regelingen "naar verwachting" per 1 januari 2018 zullen gelden.

Bouwbesluit woonboten: verbouwing, renovatie, nieuwbouw

Gisteren zijn op Rijksoverheid.nl de antwoorden gepubliceerd op vragen van de kamercommissie over wijziging van het Bouwbesluit inzake drijvende bouwwerken. Gaat het nieuwe Bouwbesluit gelden voor bestaande woonboten wanneer deze gerenoveerd of verbouwd worden?

Onverkoopbaar door Havenvisie

Wanneer er door gemeentelijke plannen onzekerheid ontstaat over je ligplaats vermindert de waarde van je woonboot. VLOT juni 2017.

Bouwbesluit woonboten: consultatieversie

Op 22 maart 2017 is een consultatieversie gepubliceerd van de wijziging van het Bouwbesluit die noodzakelijk is doordat woonboten sinds april 2014 worden aangemerkt als bouwwerken. In januari 2017 werd de Wet verduidelijking voorschriften woonboten al door het parlement aangenomen. Tot 19 april 2017 kunnen reacties op de consultatieversie worden ingezonden. PS: Inmiddels stuurde de regering de hier besproken versie van de wijziging van het Bouwbesluit met minieme wijziging in een ontwerpbesluit naar het parlement.


1 - 10 van 45 artikels

Publicaties