Wat te doen tegen huurverhoging?

Het komt regelmatig voor dat de verhuurder voor het gebruik van je ligplaats een hogere huur wil hebben dan tot nu toe betaald werd. Wat zijn dan de regels als de huurder zich daartegen wil verzetten?

Wet Verduidelijking in werking getreden – nadere uitleg

In deze VLOT-bijdrage van maart 2018 meer uitleg over de op 1 januari 2018 in werking getreden wet.

Grensgeschil

In mijn praktijk krijg ik soms te maken met een burengeschil over de precieze grens tussen twee ligplaatsen of tuinen bij ligplaatsen. Beide buren claimen het gebruiksrecht over een stuk water of tuin. Hoe los je dat op? VLOT juni 2017.

Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden

Op 1 januari 2018 zijn de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het aangepaste Bouwbesluit in werking getreden.

Informatieblad Drijvende bouwwerken

Het ministerie van BZK heeft op 21 november 2017 het Informatieblad Drijvende bouwwerken gepubliceerd. Het bevat een handzaam overzicht van de Wet verduidelijking voorschriften woonboten en het gewijzigde Bouwbesluit zoals beide regelingen "naar verwachting" per 1 januari 2018 zullen gelden.

Bouwbesluit woonboten: verbouwing, renovatie, nieuwbouw

Gisteren zijn op Rijksoverheid.nl de antwoorden gepubliceerd op vragen van de kamercommissie over wijziging van het Bouwbesluit inzake drijvende bouwwerken. Gaat het nieuwe Bouwbesluit gelden voor bestaande woonboten wanneer deze gerenoveerd of verbouwd worden?

Onverkoopbaar door Havenvisie

Wanneer er door gemeentelijke plannen onzekerheid ontstaat over je ligplaats vermindert de waarde van je woonboot. VLOT juni 2017.

Bouwbesluit woonboten: consultatieversie

Op 22 maart 2017 is een consultatieversie gepubliceerd van de wijziging van het Bouwbesluit die noodzakelijk is doordat woonboten sinds april 2014 worden aangemerkt als bouwwerken. In januari 2017 werd de Wet verduidelijking voorschriften woonboten al door het parlement aangenomen. Tot 19 april 2017 kunnen reacties op de consultatieversie worden ingezonden. PS: Inmiddels stuurde de regering de hier besproken versie van de wijziging van het Bouwbesluit met minieme wijziging in een ontwerpbesluit naar het parlement.

Bouwbesluit en nieuwe wet

In januari 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet verduidelijking voorschriften woonboten aangenomen. Waar gaat die wet over en wat betekent de wet voor mensen die hun ark of schip willen verbouwen of vervangen? VLOT maart 2017.

Huurbescherming, precario en bestemmingsplan

Ontwerpwet voor Huurbescherming ligplaatsen woonboten, wat betekent dat voor ligplaatsen waarvoor precario wordt betaald, voor ligplaatsen in een bestemmingsplan? VLOT december 2016


1 - 10 van 43 artikels

Publicaties