07 Feb 2018

Op 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden. De wet regelt de gevolgen van de jurisprudentie van de Raad van State van 2014 dat woonboten als bouwwerk moeten worden aangemerkt.

Met ingang van 1 januari is ook het Bouwbesluit gewijzigd. Voor woonboten die vanaf die datum nieuw gebouwd worden gelden nu de technische eisen die zijn aangepast aan drijvende bouwwerken.

Veel meer informatie hierover in mijn weblog van 22 november 2017, daarin ook links naar eerdere publicaties.