22 Nov 2017

Informatieblad Drijvende bouwwerken

Volgens de uitspraak van de Raad van State van 2014 zijn woonboten bouwwerken en daardoor was een wettelijke regeling noodzakelijk geworden om ervoor te zorgen dat niet alle woonboten in één klap illegaal zijn geworden. Dat is de in januari 2017 aangenomen Wet verduidelijking voorschriften woonboten geworden, die tegelijk met een aanpassing van het Bouwbesluit in werking zal treden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 21 november 2017 een “Informatieblad Drijvende bouwwerken” gepubliceerd. Het bevat een  handzaam overzicht van de Wet verduidelijking en het gewijzigde Bouwbesluit. Het ziet er nu echt naar uit dat beide regelingen per 1 januari 2018 zullen gelden.

Ingewikkelde materie

Het informatieblad is echt een overzichtelijk stuk. Ik heb de Wet verduidelijking voorschriften woonboten inmiddels al heel vaak gelezen en nageslagen. De wet is echter zo ingewikkeld dat ik toch, steeds als er vragen over rijzen, wéér die wettekst erop na moet slaan. Dat is eigenlijk wel een compliment voor de opstellers ervan: zo compact en sluitend als deze ingewikkelde regeling is opgesteld. De materie is dus kennelijk zo ingewikkeld dat er een wet nodig was om die te verduidelijken… Ik laat maar in het midden of het ook eenvoudiger had gekund.

Hoe dan ook, het informatieblad legt het allemaal helder en redelijk compleet uit. Je hebt drijvende bouwwerken, varende schepen die geen bouwwerk zijn, bestaande drijvende bouwwerken, nieuwe drijvende bouwwerken, daarvan dan weer twee soorten, namelijk drijvende bouwwerken die nieuw worden gebouwd en bestaande drijvende bouwwerken die door functiewijziging een nieuw drijvend bouwwerk worden, vergunningen voor het bouwen of gebruiken van een woonboot die worden omgezet in een omgevingsvergunning, omgevingsvergunningen die van rechtswege ontstaan als er geen bestaande verordeningen bestonden die een vergunning of ontheffing voor het bouwen of gebruiken van een woonboot eisen, bestemmingsplannen die gewijzigd moeten worden voor nieuwe drijvende bouwwerken maar niet direct voor bestaande drijvende bouwwerken, regels over ligplaatsvergunningen die vervallen en regels over ligplaatsvergunningen die niet vervallen.

Snapt u het nog? Ik haal het allemaal uit het informatieblad. U kunt het erin nalezen en waarschijnlijk snapt u het dan.

Bouwbesluit en ruimtelijke kwaliteit

Over de aanpassing van het Bouwbesluit geeft het informatieblad een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Tot slot bevat het een verwijzing naar een Een dek is geen dak, een document over Welstand en Ruimtelijke kwaliteit van juli 2015.

Eerdere publicaties

Meer informatie over deze materie is te vinden in mijn eerdere publicaties:

  • Mijn weblog van 31 maart 2016 over het toen bekendgemaakte wetsontwerp van de Wet Verduidelijking.
  • Die tekst is januari 2017 ongewijzigd door de Eerste Kamer aangenomen, zie mijn artikel in VLOT van maart 2017 over het Bouwbesluit en de Wet Verduidelijking.
  • Mijn weblog van 24 maart 2017 over de concept tekst van het Bouwbesluit. De definitieve tekst wordt volgens het informatieblad naar verwachting eind 2017 bekendgemaakt.