Woonboten: eigendom door verjaring?

Halverwege de twintigste eeuw zijn er heel wat woonboten in een perceel water afgemeerd zonder dat de eigenaar van dat water daarvoor expliciet toestemming had gegeven. Ook namen veel bootbewoners oevergrond bij de boot in gebruik zonder toestemming van de grondeigenaar. Zijn zij dan na twintig jaar door zogenoemde verjaring eigenaar geworden van het perceel water en de oever?

Rechtsbescherming woonbootbewoners – aanvulling

Brief aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport ‘Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats.’

Rechtsbescherming van woonbootbewoners

Brief aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport ‘Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats.’


41 - 43 van 43 artikels

Publicaties