07 Feb 2018

Twee woonboten liggen naast elkaar met aan elkaar grenzende tuinen. De eigenaren van de boten zijn geen eigenaar van het water en het land. Ze hebben elk een – al dan niet stilzwijgende – afspraak met de grondeigenaar dat zij het water en het land mogen gebruiken, zonder dat dat precies is omschreven. De buren willen duidelijkheid over welke grond of welk stuk water zij precies mogen gebruiken. De grondeigenaar spreekt zich daar niet over uit.

Hier mijn artikel in de rubriek Politiek en Recht van VLOT december 2017.