Handhaving in het bestuursrecht en prioriteitsstelling

Al jarenlang is vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, dat een bestuursorgaan verplicht is om bestaande regelgeving te handhaven.

RIGO rapport

Groot nieuws in de woonbotenwereld was de aankondiging van Minister Blok op 5 februari 2014 dat hij voornemens is huurbescherming voor de huurders van ligplaatsen van woonboten te gaan invoeren..

Woonboten en het Bouwbesluit: een warboel

Is het Bouwbesluit nou wel of niet van toepassing op woonboten? De Raad van State heeft er een tombola van gemaakt: op de meeste woonboten wel, maar op sommige niet.

Huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten – brief Cor Goudriaan aan Tweede Kamer

Begin februari gaf Cor Goudriaan zijn commentaar op de Kamerbrief waarin Minister Blok zijn beleidsreactie geeft op het rapport “Vaste grond onder de voeten”. De reactie van Cor Goudriaan op de brief van de Minister aan de Kamercommissie vindt u hier.

Minister BZK: huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten

Op 5 februari 2014 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een Kamerbrief zijn beleidsreactie gegeven op het RIGO-rapport “Vaste grond onder de voeten” van mei 2013 (zie onze beschrijving van het rapport uit juni 2013). In vogelvlucht noem ik de belangrijkste punten uit de brief '642-617 certification' met daaronder mijn commentaar.

Uitbanning gasgeisers kan door verhuurder worden afgedwongen

In het nieuws is het pleidooi van de Brandwondenstichting bij het kabinet om te regelen dat binnen vijf jaar in geen enkele woning in Nederland meer een geiser hangt. Aanleiding is het enorme aantal mensen dat gewond raakt door koolmonoxide. Er zouden elk jaar 11 mensen aan koolmonoxide overlijden, en daarbij zijn geisers de grootste boosdoeners.

Huisvestingsregels voor koopwoningen vervallen

In januari 2010 heeft de regering bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Huisvestingswet. Doel was onder meer sturing op woonruimteverdeling niet alleen bij schaarste maar ook bij leefbaarheidsproblemen mogelijk te maken. Sturing kan volgens dit ontwerp alleen nog via de Huisvestingsverordening van de gemeente plaatsvinden, niet meer via prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties of private projectontwikkelaars. De mogelijkheid voor gemeenten om een bestuurlijke boete in te stellen ter bestrijding van diverse vormen van onrechtmatige bewoning is inmiddels op 1 juli 2009 in werking getreden.

Structurele wanverhouding bij renovatie van een woningcomplex

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot wil een complex woningen renoveren. Daarvoor moet een huurwoning worden gesplitst en gaat de huur van de resterende woning flink omhoog. Kan het huurcontract worden opgezegd? Daarover heeft de kantonrechter Amsterdam op 13 juni 2013 een uitspraak gedaan.

Woonboten: gedoogrondes van Amsterdam nog steeds actueel

Begin zeventiger jaren lagen ongeveer 2.000 woonboten in Amsterdam. Een aanzienlijk deel daarvan nam ligplaats in zonder dat daarvoor de volgens de toen geldende gemeentelijke regelgeving een vergunning was verstrekt. Dit leidde tot ambtelijke saneringsplannen, die weer op verzet van de bewoners stuitten...

Ontmantelingskosten hennepkwekerij voor rekening verhuurder?

Op 30 januari 2013 heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, een uitspraak gedaan over de vraag of ontmantelingskosten van een hennepkwekerij door de gemeente voor rekening van de huurder gebracht kunnen worden…


31 - 40 van 43 artikels

Publicaties