24 Apr 2018

Op 1 januari 2018 is de Wet verduidelijking voorschriften woonboten in werking getreden. De aanleiding voor die wet: in 2014 oordeelde de Raad van State dat alle woonboten met ligplaats ‘bouwwerken’ zijn. Ze moeten voldoen aan het Bouwbesluit én een omgevingsvergunning hebben. Om de gevolgen van die uitspraak op te vangen, is een wet ontworpen. De wet bevat met name een overgangsregeling voor bestaande woonboten. In Politiek en Recht van VLOT maart 2018 meer uitleg over deze wet.