Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Contact 

Cor Goudriaan heeft zijn advocatenpraktijk per 1 juli 2019 beëindigd, neemt geen nieuwe zaken meer aan en geeft geen advies meer. Alleen voor de afwikkeling van lopende zaken of informatie over afgesloten zaken kunt u een bericht sturen aan cor@corgoudriaan.nl.

Voor als u een advocaat zoekt voor juridisch advies over

  • geschillen over woonboten en ligplaatsen,
  • problemen tussen huurders en verhuurders van vastgoed,
  • juridische geschillen met de overheid

kunt u terecht op de website van de Nederlandse orde van advocaten,

www.advocatenorde.nl/vind-een-advocaat of bellen met het Juridisch Loket, 0900 – 8020.

Zoekt u een advocaat die specifiek ervaring heeft met woonbotenkwesties, dan kunt u contact opnemen met een van de volgende advocaten:

Neem contact op met dé advocaat voor conflicten rond woonboten, vastgoed en overheid