23 May 2014

Woonboten en het Bouwbesluit: een warboel

Is het Bouwbesluit nou wel of niet van toepassing op woonboten? De Raad van State heeft er een tombola van gemaakt: op de meeste woonboten wel, maar op sommige niet. Maar het ergste is dat voor die boten waarop het Besluit wel van toepassing is, de regelgeving volstrekt onwerkbaar is: een vergunning moet volgens de wet getoetst worden aan het Bouwbesluit, maar volgens datzelfde Besluit is het níet van toepassing op woonboten. Wie het weet mag het zeggen. Vijf Amsterdamse woonboot-advocaten, onder wie Cor Goudriaan, ontwarren de kluwen in het juridisch vakblad Praktijk Omgevingsrecht PRO. Het is onzin en ondoenlijk landelijke bouwregels te willen toepassen op deze veelzijdige en relatief kleine groep woningen.