20 Feb 2014

Huurbescherming voor ligplaatsen van woonboten – brief Cor Goudriaan aan Tweede Kamer

Begin februari gaf Cor Goudriaan zijn commentaar op de Kamerbrief waarin Minister Blok zijn beleidsreactie geeft op het rapport “Vaste grond onder de voeten”. De reactie van Cor Goudriaan op de brief van de Minister aan de Kamercommissie vindt u hier.

Huurbescherming prima, maar er zijn twee belangrijke zaken die niet in de brief van de Minister staan en wel in de wet geregeld moeten worden. Gebeurt dat niet, dan zal de huurbescherming een stuk minder effectief zijn. Dat gaat om oevergrond bij een woonboot: wat heeft de woonbooteigenaar aan huurbescherming voor de ligplaats als hij niet op zijn boot kan komen? En om “indeplaatsstelling”: als bij verkoop van de boot de grondeigenaar weigert om de ligplaats of oevergrond aan de nieuwe booteigenaar te verhuren, heeft de verkoper niet zoveel aan huurbescherming voor hemzelf.

Verder staat in de reactie van Cor Goudriaan een opmerking over schadeloosstelling bij huuropzegging en over planschade.  En tot slot wordt de onwerkbare situatie genoemd die is ontstaan doordat de Raad van State sinds 2010 veel woonboten als “bouwwerk” aanmerkt waarvoor een bouwvergunning (omgevingsvergunning) nodig is. Die moet volgens de wet worden getoetst aan het Bouwbesluit, maar datzelfde Bouwbesluit is expliciet niet van toepassing op woonboten…