17 Sep 2014

Woonboten en het Bouwbesluit: brief woonboot-advocaten aan Minister en Tweede Kamer

Voor de brief van de woonboot-advocaten: klik hier

Wij schreven eerder over het artikel “Bouwbesluit 2012 van toepassing op woonboten? (Besluiteloosheid rond het Bouwbesluit)” van vijf Amsterdamse woonboot-advocaten in het aprilnummer 2014 van het juridisch vakblad Praktijk Omgevingsrecht (PRO). Nog diezelfde maand kwam de Raad van State met zijn uitspraak die tot gevolg had dat de meeste woonboten die niet zelfstandig kunnen varen plotsklaps illegaal zijn. In zijn beantwoording van Kamervragen gaf minister Blok aan dat hij van plan is wettelijke maatregelen te nemen die aan de onhoudbare situatie een einde zouden moeten maken. Volgens de Minister zullen volgens een overgangsregeling bestaande woonboten niet aangemerkt worden als bouwwerken. Dat gaat volgens hem ook gelden voor nieuwe woonschepen (“bewoonde objecten die van origine boten zijn”). Maar nieuwe woonarken worden, evenals watervilla’s, in de plannen wel aangemerkt als bouwwerken. Daarvoor zouden de technische eisen van het Bouwbesluit gaan gelden en voor veel arkbewoners kan dat vervelende gevolgen hebben.

Op 17 september 2014 schreven de vijf woonboot-advocaten een brief aan minister Blok en de Tweede Kamer waarin zij bepleiten dat in de nieuwe wettelijke regeling niet alleen woonschepen, maar ook nieuwe woonarken niet aangemerkt worden als bouwwerken.

Hieronder een overzicht van onze eerdere blogs over dit onderwerp:

22 mei 2014:   Woonboten en het Bouwbesluit: een warboel

18 juni 2014:   Woonboten en het Bouwbesluit: nog erger dan het leek

26 juni 2014:   Woonboten en het Bouwbesluit: beleidsvoornemen minister Blok en “de beste oplossing”

In een zogenoemd Gedoogkader Woonboten (te vinden via deze link) heeft de gemeente Amsterdam begin juli 2014 besloten om een tijdelijke regeling treffen in afwachting van aanpassing van de landelijke regelgeving. Volgens dit beleid worden aanvragen voor verbouwing of vervanging van woonboten voorlopig gedoogd.