06 Sep 2013

Rechtsbescherming woonbootbewoners – aanvulling

Op 19 augustus 2013 stuurde Cor Goudriaan een uitgebreide reactie op het RIGO rapport inzake rechtsbescherming van woonbootbewoners aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer. Na enkele reacties op die brief zond hij op 4 september 2013 een aanvulling daarop met een precisering van de gebruikte begrippen huurwaarde van ligplaatsen en marktwaarde.

download bestand