19 Aug 2013

Rechtsbescherming van woonbootbewoners

Brief aan de Minister van BZK en aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het eindrapport ‘Vaste grond onder de voeten. Over de rechtspositie van waterbewoners ten aanzien van de ligplaats.’  

Op 12 juni 2013 publiceerde Cor Goudriaan een bijdrage over de rechtspositie van woonbootbewoners naar aanleiding van dit eindrapport. In deze bijdrage bespreekt hij het onderzoek en de eindconclusies en maakt hij daarbij enkele kanttekeningen. Heden zond hij een doorwrochte reactie op het eindrapport.  Hiermee levert hij een bijdrage aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming die mogelijk op het eindrapport volgt.

download bestand