26 Dec 2015

Woonboten en geluidhinder

In Zijkanaal F bij Halfweg liggen al jarenlang woonboten. Ze liggen binnen de geluidszone van een industrieterrein in het Noordzeekanaalgebied. De provincie heeft nu de geluidsnormen bij de ligplaatsen verruimd om de groei van het industrieterrein mogelijk te maken. De algemene grenswaarde van 50 dB(A) is verhoogd naar 51 tot 55 dB(A), afhankelijk van de plek van de boot. Kan dat zomaar?

Zie mijn artikel hierover in de rubriek Politiek en recht van VLOT december 2015.

De uitspraak van de Raad van State vind u hier.