Mededeling: Per 1 juli 2019 heb ik mijn advocatenpraktijk beëindigd. Ik ben telefonisch niet meer bereikbaar. Enkele lopende zaken worden nog afgewikkeld.

Reactie Cor Goudriaan op consultatie huurbescherming ligplaatsen

Hier treft u aan de reactie die ik vandaag indiende op de consultatieversie van een wetsvoorstel tot invoering van huurbescherming voor huurders van ligplaatsen.

Huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Op 31 augustus 2016 werd een consultatieversie gepubliceerd van een wetsvoorstel waarmee huurbescherming wordt ingevoerd voor huurders van ligplaatsen. Tot 28 oktober 2016 kunnen reacties worden ingestuurd. Wat houdt het in, en wat ontbreekt eraan?


1 - 2 van 2 artikels
1

Publicaties