25 Mar 2016

Woonboten en het Bouwbesluit: wetsontwerp en memorie van toelichting bekend

In april 2014 bepaalde de Raad van State dat vrijwel alle woonboten bouwwerken zijn. Dat bracht onoverkomelijke problemen mee voor heel veel bestaande woonboten. Minister Blok kondigde daarom aan dat hij wettelijke maatregelen zou nemen om die gevolgen te regelen Vandaag is de officiële tekst gepubliceerd van het desbetreffende wetsontwerp en de officiële tekst van de memorie van toelichting zoals die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Nu alvast deze documenten, met het advies van de Raad van State, op een rijtje.

De wet moet gaan heten: de "Wet verduidelijking voorschriften woonboten".

We gaan ze lezen, hier de documenten:

Wetsontwerp

Memorie van Toelichting

Advies Raad van
State

Weblogs over de voorgeschiedenis:

9 juli 2015: Ontwerptekst wetswijziging over woonboten en het Bouwbesluit bekend

17 september 2014: Woonboten en het Bouwbesluit: brief woonboot-advocaten aan Minister en Tweede Kamer

26 juni 2014: Woonboten en het Bouwbesluit: beleidsvoornemen minister Blok en “de beste oplossing”

19 juni 2014: Woonboten en het Bouwbesluit: nog erger dan het leek ((over de uitspraak van de Raad
van State van 16 april 2014)

23 mei 2014: Woonboten en het Bouwbesluit: een warboel (over het artikel van de woonbootadvocaten)