22 Dec 2016

Huurbescherming, precario en bestemmingsplan

Minister Blok is bezig met een wetsvoorstel waarin huurbescherming voor huurders

van ligplaatsen geregeld wordt. Bootbewoners vragen me vaak wat huurbescherming

betekent voor ligplaatsen waarvoor je aan de gemeente precario (liggeld)

betaalt, zoals in Amsterdam. En voor ligplaatsen die in een bestemmingsplan zijn

opgenomen. Het korte antwoord: niets.

Zie mijn artikel hierover in de rubriek Politiek en Recht van VLOT maart 2016.