26 Apr 2016

Ligplaats zonder schriftelijk contract

Je ligt met je woonboot al jarenlang in een grintgat bij Roermond. De eigenaar van het water heeft er nooit bezwaar tegen  gemaakt en met die eigenaar is nooit contact geweest. Wat is de juridische status van de ligplaats? En kan de eigenaar je zonder meer wegsturen? Welke juridische vragen rijzen er dan?

Zie mijn artikel hierover in de rubriek Juridisch bekeken van Woonboot magazine april 2016.