18 Jul 2014

Boetes Warmtewet

De Minister van Economische Zaken heeft In de Staatscourant van 15 juli 2014 de al enige tijd verwachte Beleidsregel met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes gepubliceerd. De Beleidsregel treedt op 1 augustus 2014 in werking en bevat de boetebedragen die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) kunnen worden opgelegd voor overtreding van een tiental wetten, waaronder de Warmtewet.

Wij geven een overzicht van de door de ACM op te leggen boetes bij overtreding van bepalingen van de Warmtewet.

Op het berekenen van een hogere prijs dan de door de ACM vastgestelde maximumprijs staat een boete tussen € 50.000 en 75 promille van de omzet.

Een boete tussen € 25.000 en 37,5 promille van de omzet staat op:

  • overtreding van de verplichting om zorg te dragen voor betrouwbare levering met een goede kwaliteit van dienstverlening en tegen redelijke voorwaarden,
  • levering van warmte zonder vergunning, en
  • het zich niet houden aan een bindende aanwijzing van de ACM.

Op het niet naleven van de meldingsplicht staat een boete tussen € 15.000 en 12,5 promille van de omzet.

Het niet nakomen van de inlichtingenplicht ten slotte kan een boete opleveren tussen € 10.000 en 7,5 promille van de omzet.

In dit verband moet onder omzet worden verstaan, samengevat, de opbrengst die een overtreder heeft behaald met de levering van warmte die verband houdt met de overtreding.

De ACM kan wegens specifieke omstandigheden de boete verhogen of verlagen.