Cor Goudriaan advocatuur


Panamalaan 4M
1019 AZ Amsterdam
T: (020) 760 6933
E: cor@corgoudriaan.nl
W: www.corgoudriaan.nl

EMAIL DISCLAIMER

Op alle uitgaande e-mailberichten is deze disclaimer van toepassing.

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzender niet toegestaan. Cor Goudriaan advies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Cor Goudriaan advies kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien een van ons afkomstig en door u ontvangen e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. 

Op alle verstrekte diensten van Cor Goudriaan advies zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, welke een beperking van de aansprakelijkheid bevatten. De Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op onze website. 

De inhoud van persoonlijke of privé berichten verstuurd door medewerkers vallen buiten de verantwoordelijkheid van Cor Goudriaan advies .