26 Apr 2016

De LAATSTE Woonboot magazine

Helaas! Gisteren ontvingen de abonnees en adverteerders van Woonboot magazine bij het nummer van april 2016 een brief van de redactie van Woonboot magazine en het bestuur van de uitgever, de Stichting Uitgeverij Woonboot Publicaties. Die laten weten dat dit de laatste aflevering van Woonboot magazine is! Na beëindiging van de samenwerking met de LWO is de uitgave van het blad financieel niet meer haalbaar gebleken. Wij zullen het missen!